• มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

    มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไม่แสวงผลกำไรในประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่ ณ อำเภอแม่แตงห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่มาประมาณ ๔๕ กิโลเมตร (๒๗ ไมล์) ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย คำว่า "ปลาดาว" ชื่อของมูลนิธิโรงเรียนบ้านปลาดาวได้แรงบันดาลใจมาจากบทประพันธ์เชิงอุปมาอุปมัยเรื่อง "คนขว้างปลาดาว" ของลอเรน ไอสเลย์ โดยเรื่องราวได้สะท้อนถึงปรัชญาของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมที่พยายามให้ความช่วยเหลือที่ทำให้เกิดความแตกต่างแก่เด็ก ๆ ถึงแม้มีผู้บริจาคเพียงไม่กี่รายก็ตาม ...อ่านต่อ

© 2015 Starfish Country Home School Foundation