ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร. ริชาร์ด พี ฮ็อกแลนด์ ได้ถึงแก่กรรม

ประกาศรับสมัครงาน “ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาดาว”

ประกาศแจ้งการปฐมนิเทศนักเรียนทุนรุ่นที่ 8

Job Available “Full-Time Web Site Designer and Webmaster”

เอกสารตอบรับการเป็นนักเรียนทุนรุ่นที่-8

ดาวน์โหลด

Magical Trip 2015

Cindy Lai, a graduate student and artist from Montreal returned to the Starfish Country Home School during the summer of​ 2015 and later prepared...   Read More

ประกาศวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปี 2559 มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

ดาวน์โหลดที่นี่  

เปิดรับสมัครนักเรียนทุนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2559

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม “ทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์” ประวัติความเป็นมาของโครงการนักเรียนทุนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม (Starfish Country Home School Foundation) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2548 และจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในปี พ.ศ.2550 โดยมีพันธกิจหลักเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีความยากลำบาก ขาดแคลน ถูกทอดทิ้ง และด้อยโอกาส ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม มูลนิธิฯ จะให้การอุปการะเลี้ยงดู ให้ที่พักพิง ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา...   Read More

© 2015 Starfish Country Home School Foundation