การขอรับหลักสูตรของโรงเรียนบ้านปลาดาวการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ

เป้าหมายของโรงเรียนบ้านปลาดาวคือการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

การขอรับหลักสูตรของโรงเรียนบ้านปลาดาวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในขั้นแรก โรงเรียนต่างๆ จำเป็นต้องทำข้อตกลง หรือ MOU ร่วมกับมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรี่โฮม

โรงเรียนที่ลงทะเบียนขอรับหลักสูตรโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ห้ามนำไปใช้ในเชิงพานิชย์หรือเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเป็นค่าสอนพิเศษ

ตามข้อตกลง โรงเรียนภายนอกจำเป็นต้องส่งรายงานผลการใช้หลักสูตรและความก้าวหน้า ของการสอนของโรงเรียนโดยละเอียดให้กับมูลนิธิฯ ตามเวลาที่กำหนดเป็นประจำ หากโรงเรียนไม่ส่งรายงานตามเวลาที่กำหนดโรงเรียนจะไม่ได้รับสื่อการสอนบทถัดไป

โรงเรียนจำเป็นต้องส่งรายงานและข้อคิดเห็นของคุณครูให้กับมูลนิธิฯ เพื่อที่ว่าทางมูลนิธิฯ จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาบทเรียนในหลักสูตรของเราต่อไป และเพื่อให้โรงเรียนอื่นๆ มั่นใจในคุณภาพและประโยชน์ของการใช้หลักสูตรของเรา

โรงเรียนไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบก่อนเรียน ก็สามารถขอรับสื่อการสอนพยัญชนะภาษาไทย พยัญชนะภาษาอังกฤษ ทักษะคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และบทเรียน ITET My Body

โรงเรียนที่ประสงค์จะใช้สื่อการสอนการบวก การลบ หรือบทเรียนคณิตศาสตร์ขั้นสูงขึ้นไปอาจจะจำเป็นต้องส่งผลทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนให้กับมูลนิธิฯก่อนรับสื่อดังกล่าว

โรงเรียนสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับสื่อ ชุดคำศัพท์ ITET หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย และหนังสือฝึกอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อสอนชั้นประถมศึกษาตอนต้นได้โดยไม่จำเป็นต้องเรียนหรือใช้บทเรียนการอ่านออกเสียงภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษของเรา

ติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณปิ่นอนงค์ คูนุกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษามูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

โทรศัพท์ สำนักงาน 053-479185 ต่อ 14

โทรศัพท์มือถือ 089-5525523 อีเมลล์ Educationspecialist-mt@schsf.org

© 2015 Starfish Country Home School Foundation