top of page
โรงเรียนบ้านปลาดาว
Starfish Maker11
IMG_1456
Copy of IMG_8255

โรงเรียนบ้านปลาดาว

โรงเรียนบ้านปลาดาวได้จดทะเบียนในรูปแบบโรงเรียนเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปลาดาวให้บริการแก่เด็กนักเรียน และครอบครัวชนกลุ่มน้อย รวมทั้งชุมชนชาวไทยท้องถิ่นใกล้กับอำเภอแม่แตง หลักสูตรของโรงเรียนบ้านปลาดาวเป็นหลักสูตรที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

การส่งเสริมพัฒนาทักษะและสมรรถนะผู้เรียน

ด้วยนวัตกรรมการศึกษา

ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนบ้านปลาดาวจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม [Starfish Country Home School Foundation (of Thailand)]   เป็นผู้รับใบอนุญาต   เริ่มแรกได้อนุญาตเป็นโรงเรียนประเภทการศึกษาสงเคราะห์มาตรา 15 (3)  ระดับอนุบาล (ปฐมวัย)  ชื่อโรงเรียนอนุบาลบ้านปลาดาว  ต่อมาในปีการศึกษา 2551  ได้รับอนุญาตขยายชั้นเรียนเพื่อเปิดสอนระดับประถมศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนบ้านปลาดาว   ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนไปกลับ  มีอาคารเรียน จำนวน 2 หลัง อาคารประกอบการ 2 หลัง เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.6) 

 

รับนักเรียนชาย-หญิงโดยกำหนดอายุ 3-12 ปี ปีหนึ่งแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ทำการสอนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันหยุดประจำสัปดาห์ คือวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์

นักเรียนโดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ นักเรียนทั่วไป (ในอัตราส่วน 80%) และนักเรียนในบริเวณชุมชน (ในอัตราส่วน 20%) รายละเอียดดังนี้

 

นักเรียนทั่วไป (ในอัตราส่วน 80%)
 

 • เป็นนักเรียนที่มีฐานะยากจน และครอบครัวมีรายได้ไม่แน่นอน

 • เป็นนักเรียนทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา

 • เป็นนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัว กำลังเรียนอยู่ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

 • ไม่มีผู้อุปการะ

 • นักเรียนอาศัยอยู่กับปู่-ย่า /ตา-ยาย โดยพ่อแม่ต้องโทษในเรือนจำ, หย่าร้าง, เสียชีวิต

 • นักเรียนอยู่ในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว /พ่อเลี้ยงเดี่ยว

 • นักเรียนอยู่ในชุมชนที่มีโรงเรียน หรือมีบ้านที่ห่างไกลจากโรงเรียน

 • ใช้ระยะเดินทางจากบ้านมาถึงโรงเรียนบ้านปลาดาว ไม่เกิน 30 นาที

 

นักเรียนในบริเวณชุมชน (ในอัตราส่วน 20%)
 

 • ผู้ปกครองสามารถให้การสนับสนุนโรงเรียน และชุมชนได้ในด้านต่าง ๆ

 • ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้

 • ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน

 • นักเรียนมีความประพฤติดี

Starfish-Education-Logo_edited.jpg
School-Logo-3D_edited.png

โรงเรียนบ้านปลาดาวได้รับการสนับสนุนด้านการเงินการบริหารจัดการและกลยุทธ์จาก Starfish Education ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มของ Firetree Trust

เกี่ยวกับเรา

สวัสดีค่ะทุกท่าน

ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน มีความยินดีและดีใจมาก ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านปลาดาว   เรามีความมุ่งมั่น ที่จะจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพแก่เด็ก ๆ ทุกคนในบ้านปลาดาว ให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ตามศักยภาพของเด็ก ๆ แต่ละคน และปรารถนาที่จะให้นักเรียนเป็นคนดี มีเจตคดีที่ดี มีวินัย สามารถอยู่ในสังคม บนความแตกต่างวัฒนธรรม รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและชาติพันธุ์ให้คงไว้อย่างยั่งยืน

67716.jpg

ด้วยความปรารถนาดี

 

มุกดา คำวินิจ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาดาว

อัปเดตล่าสุด

อัพเดทล่าสุด

เรื่องของปลาดาว

ชายชราคนหนึ่งกำลังเดินอยู่บนหาดทรายในเวลาเช้าตรู่ ณ ที่แห่งนั้น เขาเห็นฝูงปลาดาวนับพันเกยตื้นอยู่บนชายหาด พวกมันกำลังจะตายเพราะว่าระดับน้ำที่ได้ลดลง ชายชรามองเห็นเด็กชายตัวน้อยกำลังโยนปลาดาวฝูงนั้นกลับลงทะเล เขาผู้คิดว่าตนเป็นผู้ฉลาด จึงเอ่ยปากถามเด็กชายคนนั้นว่า “ทำไมทำอย่างนั้นหล่ะเจ้าหนู มันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาหรอก” เด็กชายคนนั้นก้มลงเก็บปลาดาวตัวหนึ่งแล้วโยนลงสู่ทะเล พร้อมกับพูดว่า

“สำหรับปลาดาวตัวนี้แล้วจะสร้างความแตกต่างอย่างแน่นอน”

ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านปลาดาว

เลขที่ 278 ม.10 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

 

Tel: 053-857457

Email: school_mt@schsf.org

Starfish Advert (3).jpg

ในช่วงนี้โรงเรียนบ้านปลาดาวไม่รับอาสาสมัคร

ติดต่อเรา
bottom of page