มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 71/11 ถนนเวียงพิงค์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

โทรศัพท์ 053-277 288

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม (สาขาเชียงราย)

เลขที่ 184/2 หมู่ 3 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

โทรศัพท์ 053-150 294

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม (สาขาแม่แตง)

เลขที่ 278 หมู่10 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

โทรศัพท์ 053-857 457 โทรสาร 053-857 457

มูลนิธิเตรียมชีวิต

เลขที่ 4/237 หมู่ 3 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

โทรศัพท์ 034-435 122 โทรสาร 034-435 122

  • Facebook Social Icon

Starfish Country Home School Foundation (Head Office) 

71/11 Wiengping Road, Tambon Chang Klan, Amphoe Muang, Chiang Mai, Thailand Tel. (+66) 53-277 288

Email: adminfoundation@schsf.org