STARFISH COUNTRY HOME SCHOOL FOUNDATION

က​ေလးမ်ားအားလုံးအတြက္​ အရည္​အ​ေသြး

ျမင္​့ပညာ​ေရးအခြင္​့အလမ္​းမ်ား ရ႐ွိရန္​

"For every child to have access to quality education"

 

เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

STARFISHအေၾကာင္း

Starfish Country Home ေက်ာင္းသည္ သကၠရာဇ္၂၀၀၅ ဧျပီလ (၉) ရက္ေန႔တြင္  ေဒါက္တာ Richard P. Haugland က တည္ေထာင္ခဲ့ျပီ ေဒါက္တာ Nanthaporn Janchalia Siributraက ဥကၠဌအျဖင့္ တာ၀န္ ယူထားသည္။ ဤအဖြဲ႕အစည္းသည္  ခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္ (กท. ၁၄၂၇)ႏွင့္မွတ္ပုံတင္ထားခဲ့ျပီ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇  ရက္ေန႔က တရား၀င္ NGO အဖြဲ႕အစည္းအျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ရုံးခ်ဳပ္၏ တည္  ေနရာသည္ အမွတ္ (၇၁/၁၁)  ၀င္ဖင္း လမ္း၊ သမ္ပြန္ ခ်န္းခလန္း၊ အမ္ေဖ မိန္င္၊

ခ်င္းမုိင္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ။ (71/11 Wiengping Road, Tambon Chang Klan, Amphoe Muang, Chiang Mai, Thailand) ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ရွိသည္။ ဤအဖြဲ႕အစည္း၏ရည္

ရႊယ္ခ်က္သည္ ဆင္းရဲေသာကေလးမ်ား၊ စြန္႔ပစ္ခံ ကေလးမ်ား၊ မသန္စြမ္းကေလးမ်ား၊ အျခားေသာခ်ဳိ႕ငဲ့ေသာကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအားလုံး သူတုိ႔ရဲ႕ဘ၀ေကာင္းေကာင္းမြမ္းမြမ္းၾကီးျပင္းလာရန္၊ ခုိလႈံခြင့္ရရန္၊ ပညာ တတ္ျဖစ္ရန္ႏွင့္ အျပည့္အ၀ဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ရန္အတြက္ ေျမေတာင္ေျမွာက္အေထာက္အကူေပးဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္သည္။

ဤအဖြဲ႕အစည္းသည္ မူၾကဳိေက်ာင္း၊ မိဘမဲ့ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ၊ လူမႈဖူလႈံကာ ကြယ္ေရးစင္တာ၊ ဖြံ႕ျဖဳိးေရးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစင္တာ၊ ေက်ာင္း(သုိ႔မဟုတ္) အျခားေသာ ေနရာဌာနအသီးသီးလည္းပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထူေထာင္ခဲ့ျပီ

ထုိရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တရား၀င္ထူေထာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ၾကယ္ငါးပုံျပင္

တစ္ေနေသာအခါ လူအုိၾကီးတစ္ေယာက္ကမ္းစပ္နားမွာလမ္းေလွ်ာက္လားရင္န႔ဲ အဲခ်ိန္မွာ လူၾကီးက ေကာင္းေလးတစ္ေယာက္ၾကယ္ငါးေတြကုိ ေရထဲမွာျပန္ပစ္ခ်ေနတာေတြ႔ေတာ့ လူၾကီးကေမးတယ္
"မင္းဘာလုိ႔ ဒီၾကယ္ငါးေလးေတြ ပင္လယ္ထဲ ျပန္လႊင့္ပစ္ေနတာလဲ ဘာမွထူးျခားလာမွာမဟုတ္ဘူး " ဆိုပီးေတာ့ေပါ့။ ဒါနဲ႔ လူငယ္ကျပန္ေျဖတယ္၊

"ၾကယ္ငါးေလးေတြဆိုတာ လိႈင္းနဲ႔အတူ ကမ္းစပ္ကို ေျမာလာရေပမယ့္ သူတို႔ေရထဲျပန္မဆင္းႏိုင္ ရင္ ဒီေသာင္ကမ္းစပ္မွာတင္ ေသကုန္ၾကမွာ"တဲ့။ သူလည္း အားပါးတရရယ္ေမာၿပီးမွ လူငယ္ေလးကို "မင္းကြာ ၾကယ္ငါးေတြဒီလို ကမ္းစပ္လာတင္လို႔ မင္းလိုျပန္လႊင့္ပစ္ရစတမ္းသာဆို ကမၻာေပၚက ကမ္းစပ္တိုင္းမွာ ၾကယ္ငါးေတြမနည္းမေနာပဲ 

ဘယ္လိုမ်ားလုပ္ၾကမလဲကြာ" လို႔ျပန္ေျပာလိုက္ တယ္။
ဒီေတာ့ လူငယ္ေလးက "ကမၻာေပၚက ကမ္းစပ္ေတြမွာ႐ွိတဲ့ ၾကယ္ငါးေလးေတြ အသာထားပါဦး အခုလက္႐ွိ ကြၽန္ေတာ္ေရာက္ေနတဲ့ ကမ္းစပ္မွာမွ အခုကြၽန္ေတာ့္လက္ထဲက ၾကယ္ငါးေလးတစ္ေကာင္ကိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကယ္တင္ခြင့္ရလိုက္လို႔ သူ႔အသက္႐ွင္သန္ခြင့္ရခဲ့ရင္ပဲ ကြၽန္ေတာ္ေက်နပ္ပါပီ" လို႔ေျပာေနရင္းနဲ႔ပဲ လက္ထဲမွာကိုင္ထားတဲ့ ၾကယ္ငါးေလးကို ဟိုး...အေဝး ပင္လယ္ႀကီးထဲ လႊင့္ပစ္လိုက္ပါေတာ့တယ္။

“ဤအဖြဲ႕အစည္း၏မစ္ရွင္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းမွာရွိတ့ဲကေလးမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ျမႇင့္တင္မြမ္းမံရန္ျဖစ္သည္”

ပညာေရး

ကြ်န္ပ္တုိ႔၏ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အရည္အေသြးျမင့္အဓိပၸါယ္ရွိရွိႏွင့္  အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိတဲ့ပညာ  ေရးမ်ားပ့ံပုိးေပးရန္အတြက္ ၂၁ ရာစုထဲမွာရွင္သန္တုိးတက္ႏုိင္ေစေရး ကေလးမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ အသိပညာလုိအပ္ခ်က္မ်ား

ဖည့္စြက္ေထာက္ပံ့ရန္ျဖစ္သည္။

Starfish Country Home School Foundation receives financial, managerial and strategic support from Starfish Education Foundation, a U.S. based independent private foundation, and from Firetree Asia Foundation, a Hong Kong based charitable foundation.

  • Facebook Social Icon

Starfish Country Home School Foundation (Head Office) 

71/11 Wiengping Road, Tambon Chang Klan, Amphoe Muang, Chiang Mai, Thailand Tel. (+66) 53-277 288

Email: adminfoundation@schsf.org